tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Tiny tic-tac like sized dick that sterotypes to all asian men.
Becky: Omg the guy from the club had a jaysons dick
viết bởi urmommmm45 16 Tháng một, 2011