Just Chilling abbreviated to JC'in by removing the letters u,s,t,h,i,l,l and g.
hey whatcha doin later??? JC'in watching the news ROFL. U?
viết bởi RachelHughesy 19 Tháng năm, 2010
To be a monster, not metaphorical, but truthfully. A Monster of all beings. JCin is and will always be the greatest at everything that monster does. Quote me.
JCin is doper than crack.
viết bởi Trip Tannen 26 Tháng năm, 2008
Stands for Josh Coles 'ing
apparenlty means you're mackin with him?
but not really.
results from confusion of silly girls
what are you doin?
oh, hey. Im JC'in
viết bởi ...Church 09 Tháng chín, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×