Top Definition
The hereditary and genetic background of a person. The "Jeams" are what makes a person act a certain way.
Cory: "Why are you such a lunatic all the time?"
Paige: "It's not my fault! We got double-teamed from both sides of the family!"
Cory: "Not on my side!"
Paige: "Dude, it's in my jeams!"
Cory: "Oh.."
#jeans #genes #blood #jeems #geems
viết bởi PaigeSmiles 12 Tháng năm, 2011
Simply put: the seams of jeans or jean seams
I ripped my jeams and now people can see my underwear
#jeans #seams #balls #vagina #breasts
viết bởi Rickels 29 Tháng chín, 2008
(n) jean seams, simply put
"dude you're ripping your jeams by doing that"
#blue jeans #seam #pants #wrangler jeans #sweatpants
viết bởi Checkmark 27 Tháng chín, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×