tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Over the pants (usually denim) hand release
Jenny gave Johnny a Jean Jacket on his birthday.
viết bởi Krandikel 23 Tháng ba, 2013