tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Friend, Mate, Gentleman
This guy's class, he is such a Jean-Renaud
viết bởi Sgalvin Kroer 07 Tháng hai, 2010