tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Slang for Jesuit or member of the Society of Jesus.
The Jebbies are the intellectuals of the Catholic Church.
viết bởi ScottX 19 Tháng mười một, 2006