tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Holding in a very wet defacation.
dude I'm hold a wicked nasty jellyfish in a chokehold
viết bởi Lucky18 25 Tháng một, 2011