Top Definition
Born; 21 February 1979 Waco, Texas, USA
5'2½"
Has very nice brests
Jennifer Love Hewitt is chestacular.
viết bởi boshk 08 Tháng ba, 2005
Photos & Videos
hot as hell, got big boobies and looks innocent until behind closed doors.
for one night with jennifer love hewitt...ill give up one testicle
viết bởi dannneee 28 Tháng chín, 2005
very sexy tart. loves to flaunt her tits.
jennifer love hewitt is hot, but loose
viết bởi mike hawk 27 Tháng ba, 2005
A celebrity, know for her awesome rack.
God-damn, Jennifer Love-Hewitt has a nice rack on her!
viết bởi <insert> 01 Tháng mười, 2004
An eskimo that traveled to the United States to become a famous actress and is now marginally successful.
Do you know Jennifer Love Hewitt? That inuit can act!
viết bởi ElGato 18 Tháng mười hai, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×