Top Definition
Satire of the popular weight loss and diet program "Jenny Craig"; Referring to a diet driven by methamphetamines causing rapid weight loss. Usually referring to a white trash crank addict who has recently lost a lot of weight. Originated in Terre Haute, Indiana.
1st Guy: Damn dude! Did you see Jessica?
2nd Guy: Yeah she got real skinny, yo!
3rd Guy: I heard she's Jenny Crankin It!
1st & 2nd Guy : Ohhhh, that explains it.
viết bởi Nick A. Fox 17 Tháng mười hai, 2005
Satire of the popular weight loss and diet program "Jenny Craig"; Referring to a diet driven by methamphetamines causing rapid weight loss. Usually referring to a white trash crank addict who has recently lost a lot of weight. Originated in Terre Haute, Indiana.
1st Guy: Damn dude! Did you see Jessica?
2nd Guy: Yeah she got real skinny, yo!
3rd Guy: I heard she's Jenny Crankin It!
1st & 2nd Guy : Ohhhh, that explains it.
viết bởi Nick Fox 28 Tháng mười một, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×