tìm từ bất kỳ, như là sounding:
 
1.
British comedienne who looks a LOT like Su Pollard
- Look: Su Pollard
- She looks weird today
(hmm, seems I have to mention "Jenny Eclair". Et voilà.)
viết bởi Notty M. Portant 19 Tháng ba, 2006