tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Slang term for mastrubation
stop jerkin your gherkin!!
viết bởi itzadolfin!! 17 Tháng năm, 2011