tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Milking the prostate.
"I hate it when Sally walks in on me jerking the colon boner," complained Jim.
viết bởi ToxxicPinkk 25 Tháng năm, 2012