tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Some sort of God. Bitches constantly wanted his wong .
want my wong bitch ? jerry wong
viết bởi Wongtonglingpongwong 18 Tháng tám, 2011