tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
ole bean head dark ass nigga
That Jerry Seidu is a bum
viết bởi sanchezxz 25 Tháng tư, 2013