tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A similar action to pistol whipping but with gold chains.
Man you just got jew whipped
viết bởi refbot3000 24 Tháng hai, 2012