tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Another name for a circumcision
"Did you get your foreskin Jewchopped?"
viết bởi ShenLi 09 Tháng mười, 2009

Words related to Jewchop

circumcision dick jew penis