tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
A cloud that consist of burned jews .
Dude, there is a Jewcloud above the Fire place .
viết bởi Mommyhudson1 08 Tháng sáu, 2011