tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Moneybags hanging from the hips in the shape of lovehandles.
Man, did you see Meyer Wolfshiem's Jewish lovehandles?
viết bởi Bob Condor 17 Tháng mười, 2006

Words related to Jewish Lovehandles

greed jew jewish lovehandles money