tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A misbehaving jew.
Some say Kenny Hotz is a "Jewligan".
viết bởi dustinrobb 26 Tháng năm, 2012