tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Jialyn is a pokemon that can destroy charizard
That Jialyn totally just owned my charizard, fuck!
viết bởi Mikeman240 03 Tháng tám, 2011