Top Definition
('jib-uh jab-uh')

noun: A long-winded dialogue full of bullshit and rhetoric. Often spoken by Mr.T when he wishes you to shut the fuck up.
Quit yo jibba jabba, sucka!
viết bởi Chad Vincent 24 Tháng sáu, 2003
Mr. T's way of saying Bullshit.
What this crazy foo' talkin' Jibba Jabba 'bout now?
viết bởi Gumba Gumba 25 Tháng hai, 2004
Mr Tism: means 'alot of crap', fool
enough jibba jabba, fool!
you talking a whole load o' jibba jabba!
viết bởi hex_ten 23 Tháng mười một, 2003
The term that Mr. T uses when he thinks you're talking non-sense shit.
Don't be talkin' Jibba Jabba Foo!
viết bởi PiMp MaStA 22 Tháng hai, 2003
A long stream of nonsense.Originated from the mind of Mr T.
'Quit your Jibba Jabba, foo. Now fetch me a ten wheel truck with a cannon or Mr T will whup yo ass back to the middle ages!
viết bởi Sir benjamin 19 Tháng tư, 2005
to speak non-sensical , meaningless or pointless statements or comments.
"quit yo' jibba jabba, fool"

Mr T - The A-Team
viết bởi brewlio 29 Tháng tư, 2007
noun. A phrase used by Mr. T in conjunction either foo! or various other "Mr. T only" terminology.
viết bởi ZE-bear 24 Tháng ba, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×