tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The units used to measure jigality. Measurable from 1-10.
Her ass is a good 9 jigaglutes, dude.
viết bởi Coheedin 16 Tháng bảy, 2009