tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Breasts.
Did you see that girl's jiggajuggas?
viết bởi Women Be Trippin 05 Tháng mười một, 2008

Words related to Jiggajuggas

boobs breasts jugs mammaries tits