Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là poopsterbate:
 
1.
Jiggaless is any song that does not have Jay-Z on it.
A song without Jay-Z is jiggaless.
viết bởi JillsBF 23 Tháng năm, 2010
2 0