tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The amount of jiggle observed in a girl's ass; measured in jigaglutes
Check the jiggality on her!
viết bởi Coheedin 16 Tháng bảy, 2009