tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
An insult meaning Nigger-Jew
See that black guy in the bank? Hes such a Jigganew!
viết bởi Moe Music 30 Tháng tám, 2005