tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
To maim someone through the use of pigeons.
Hey i'm going to commit some jillary tonight!
viết bởi Woot Woot Woot Woot 22 Tháng ba, 2010