tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
The act of masturbating to comical movies
Last night I caught my roommate pulling a Jimmy Handjob to Animal House.
viết bởi Mcfizzletodetizzle 10 Tháng mười một, 2013