tìm từ bất kỳ, như là b4nny:
 
1.
It is what it is moron.
Hey jimmy1 moron
viết bởi blah 16 Tháng năm, 2004