tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a woman/man getting sprayed with sperm from the man's penis
A slut is gettin' jizz sprayed over there!
viết bởi boom boom boom doggy 25 Tháng sáu, 2010