tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
a girls genetial area(pussy)
i want her jizz taco.
viết bởi mark carlson 18 Tháng bảy, 2004
 
2.
Any taco from Taco Bell.
Yo goober, wheres the jizz taco?
viết bởi Backdoor Biggie 04 Tháng hai, 2003