tìm từ bất kỳ, như là rito:
 
1.
One truly sick-ass MoFo who loves to Jizz everywhere.
Woah man, your a Jizzchai.
Guy 1: Jizz in my pants
Guy 2: Your a Jizzchai
viết bởi ElvisDitto 16 Tháng tư, 2011