Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Compartment for your jizz.
Bill: I need to bust a nut so I called my old faithful Jizzcompartment for a little fun.
viết bởi ScubaSnow 06 Tháng sáu, 2011
0 0