tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Jizzmon is a superhero who hits his opponent's with super-powered sperm which can burn through metal.
What's that in the sky? A bird? A Plane? No, it's a giant cum-stain. E.g Harry Brook Roland, Jizzmon
viết bởi Jizzmon Man 13 Tháng tám, 2009