tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A term to describe severely pale human beings.
"That guy looks like he got a jizztan!"
viết bởi Pooolb 02 Tháng mười hai, 2011