tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A retard who doesn't know how to jizz.
Or how to masterbate.
Bob Marley was a Jizztard
viết bởi Mr.Whippy XD 19 Tháng mười một, 2010