tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Cynical term for a buzzword.
"Ambassador, with these jizzterms you are really baffling us!"
viết bởi Saint Constantinople Rockerfeller III 25 Tháng ba, 2008