tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
the act of ejactulating all over ones balls
Hotgirl "hi bigboy"
Chet "fuck! ive just jizzticled myself"
viết bởi BIGDAVESUPERFUN 22 Tháng một, 2009