tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
One who does small jobs
...and so I learned, the man scooping up my dog's shit was a jobler.
viết bởi ToriSpellslot 20 Tháng mười hai, 2010