tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
1. One who falls in this category

-Bawss
-Energetic
-Lulz
-Lulz x 2
-Amicable
-Most awesomest
-Owned

U mirin jobra?
UniversityMisc is so unoriginal he has to copy bellamo's swag. U mirin' jobra?
viết bởi zyzzisaphaggot 04 Tháng mười hai, 2010