Top Definition
Jonas Brothers + Orgasm

The uncontrollable screaming or hyper actions pre-teen girls do when they see/talk about/hear anything to do with the Jonas Brothers.

The terms 'jogasmic' is also linked to the word Jogasm. See example.
Ten year old Jogasmic girl: OMG THE JONAS BROTHERS ARE ON TV! OMFGOMFOSJFSFKSJDHF!!!!

Normal person 1: Wtf, what is wrong with your sister?

Normal person 2: Oh, she's having a Jogasm over those gay bitch boys on tv.
viết bởi anti-jogasms (ashley, nz) 13 Tháng hai, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×