tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Afrikaans slang for when the most "kommin" person you know uses the word "kommin"
Daai girl het sopas 'n johandri gegooi.
viết bởi JackParow 18 Tháng một, 2011