tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
When you spear through a girls anus with your dick while she's sleeping
Girl: HE PULLED A JOHN PELLARIN ON ME!
Guy: Hehe
viết bởi alexfielder 30 Tháng ba, 2011