tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Gross shit that tastes like meat. I bought it once to imitate a celebrity. Once.
Drinking Johnnie Walker Red is like kissing John Wayne.
viết bởi nothingsnecessary 01 Tháng mười một, 2012