tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
An enfantile necrophiliac.
A jolain enjoys the sound of a baby's pelvuse cracking under pressure.
viết bởi gub123 07 Tháng tư, 2009