tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
the nickname of Johannesburg for those who enjoy 'Jolling' (partying) there.
I'm going up to jolburg on the weekend! it's gonna be insane!
viết bởi Slothsa 12 Tháng sáu, 2009