tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
my awesome friend who is balding
jolene tan stupid girl
viết bởi aweeeeeedrey 04 Tháng năm, 2010