tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
When a lonely white boy finds comfort in his new Asian girlfriend
Be happy! You got jolly wang!
viết bởi Big hammerd ink 02 Tháng hai, 2011