tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
An alternate version of Jonathan, often used by great grandmothers.
"Everyone giggled when grandma called Jonathan, Jonathy."
viết bởi FoeJenkinson 10 Tháng chín, 2012