tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
To be Jonesified means to be killed/maimed/owned by The Jones, e.g. Indiana Jones.
Those Russian Commie-Nazis just got Jonesified.
viết bởi Geoffrey 15 Tháng chín, 2004